• تلفن: 66914304-021
  • ایمیل: info@nava-group.com
  • ساعات کاری: 09:00-18:00

LOGO DESIGN

طراحی لوگو

لوگو یک کسب و کار میتواند بازتاب کننده ماهیت آن کسب و کار باشد. لوگو یک روش سریع و کارآمد برای برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات درباره تجارت شما است. نماد تجاری شما بخش مهمی از تجارت شما است و تاثیر قابل توجهی در درک عمومی شرکت دارد.

لوگو یکی از مهمترین سرمایه گذاری های تجاری است که یک تجارت میتواند انجام دهد.

شرکت نوا

Sample logos designed by the Nava design team 

نمونه لوگوهای طراحی شده توسط تیم طراحی نوا